• to
  • to
  • to
  • Strand Conveyancy
  • Pre qual OOBA
  • Pay Prop

6809m² erf met besigheids zonering

Potchefstroom Central

R5,000,000 Incl VAT

Listing Number: CPT7979
About this listing
Zonering werk soos volg:
Besigheid 3 met bylae dat die erf ook gebruik kan word vir die oprigting van wooneenhede saamgelees met bylae 984 volgens die wysigings skema 1355 van Potchefstroom se dorpsbeplannings skema 1980 asook ontwikkelings tabele gebruiks sone VII .

Die volgende riglyne is voorgeskryf:
Vloerruimteverhouding, 1.4.
Maksimum hoogte 3 verdiepings.
Dekking 70%.
Boulyne vanaf grens 6 meter.
Parkering 2 per 100m² per bruto verhuurbare vloeroppervlakte.

'n Goeie beleging!
Property Information
  • Property Type: Land
  • Property Details: Vacant, Design Build
  • Tenure: Freehold
  • Tenancy: Additional Details: Eienaar soek R4300 000 in sy sak met Net 5% kommissie.

Agent Details

79
Retief Street
Potchefstroom
Potchefstroom
Office website

Check out similar properties you may also like